Lærervejledning

Hvad kan eleverne lære?

Materialerne på Mindretallet.dk gør det muligt at bruge historien om det danske mindretal i Sydslesvig som et værksted for elevernes kritiske refleksion over væsentlige temaer som f.eks. ”national identitet” og ”danskhed”.

Gennem hjemmesidens quest opnår eleverne således en viden om mindretallets historie, der gør dem i stand til efterfølgende at debattere et principielt spørgsmål fra deres eget liv på et kvalificeret grundlag. De seks perioder, som historien er inddelt i, udløser centrale spørgsmål som:

  • Er det muligt at ændre et menneskes nationale identitet gennem tvang? (1864-1918)
  • Er protest eller forhandling den bedste metode til at ændre et uønsket forhold? (1864-1918)
  • Hvad skal der til for at være ”rigtig” dansk? (1918-1933)
  • Er formelle rettigheder, som f.eks. retten til fri uddannelse, også altid reelle? (1933-1945)
  • Er man ubetinget sin egen lykkes smed, eller kan stærkere kræfter stå i vejen? (1945-55)
  • Behøver rettigheder og pligter at følges ad? (1955-1990)
  • Hvad betyder sproget for den enkeltes danskhed? (1990-)

Undervisningsmaterialet om danskerne syd for den dansk-tyske grænse kan således ses som en naturlig del af samfundsfags- og historieundervisningen i folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne.

Hvordan kan eleverne lære?

Undervisningsmaterialet består af en dokumentarfilm og en quest med tilhørende tidslinje.

Questen omfatter seks digitale spil med indbyggede opgaver, som eleverne skal løse selvstændigt ved hjælp af tidslinjens kildemateriale og internettet. Hvert spil afsluttes med en større opgave, questen, der leder frem til et perspektiverende debatemne.

Questen henvender sig til elever i alderen 12 – 20 år og findes i to sværhedsgrader: én rettet mod 7.-10. klasse og en anden mod ungdomsuddannelserne.
Spørgsmålene til de to aldersgrupper er stort set ens, (den første banes debattema varierer dog), men opgaveformen og omfanget af de tilbudte kilder varierer. Det vil således være muligt at differentiere undervisningen.

De seks baner dækker mindretallets historie siden 1864, men kan spilles enkeltvis, evt. i sammenhæng med andre emner. Tidslinjen indeholder derfor ideer til relaterede temaer samt links til bredere historiske onlineværker til de særligt nysgerrige! Det kan i øvrigt anbefales at kombinere questen med hjemmesidens dokumentarfilm, der leverer et problematiserende billede af mindretallet i dag.

Tidsforbrug?

Det vil tage cirka 2 lektioner at gennemføre en spilbane med grundige opgavebesvarelser og yderligere 2 lektioner, hvis dokumentarfilmen inddrages.

Nyttige links?

Nedenfor er angivet nogle links til nyttige hjemmesider. Desuden tilbydes seks små tekster, der kortfattet fortæller den del af mindretallets historie, som ligger til grund for questens spilbaner.

Fag og læreplaner for de gymnasiale uddannelser:

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Studieretninger-og-fag

(Find din gymnasiale uddannelse og fagene historie og/eller samfundsfag)

Fag og læreplaner for erhvervsuddannelse:

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Love-og-regler-om-erhvervsuddannelserne/Vejledninger-inden-for-erhvervsuddannelserne

(Find fagmålene i samfundsfag)

Fag og læreplaner for folkeskolen:

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Faelles-Maal

(Find trin – og slutmål i historie og/eller i samfundsfag)


Historiske hjemmesider

http://star.dcbib.dk/publikationer/062_Sydslesvigs_danske_historie.pdf

(Sydslesvigs danske historie. Lars N. Henningsen (red.) 2009.)

http://www.graenseforeningen.dk/historie.html

(Grænseforeningen)

http://www.vimu.info/general_01.jsp?lang=da&u=general&flash=true&s=

(Syddansk Universitet m.fl.)

http://danmarkshistorien.dk/

(Århus Universitet)

 

Et tilbud om elevambassadører

http://www.elevambassadoer.com/

(Grænseforeningen)

 

Mindretallets historie, kort fortalt af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

https://bib.dcbib.dk/Mindretallet_UV/1864-1918,%20kort%20fortalt.pdf

(1864-1918)

https://bib.dcbib.dk/Mindretallet_UV/1918-33,%20kort%20fortalt.pdf

(1918-1933)

https://bib.dcbib.dk/Mindretallet_UV/1933-45,%20kort%20fortalt.pdf

(1933-1945)

https://bib.dcbib.dk/Mindretallet_UV/1945-55,%20kort%20fortalt.pdf

(1945-1955)

https://bib.dcbib.dk/Mindretallet_UV/1955-90,%20kort%20fortalt.pdf

(1955-1990)

https://bib.dcbib.dk/Mindretallet_UV/1990-2013,%20kort%20fortalt.pdf

(1990-2013)